ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณกรรมต่างเรื่อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''[[/คำนำ/]]'''
: {{เล็กลง|โดย {{ลิงก์สถานีย่อย|กรมศิลปากร}}}}
* '''[[/ผู้วายชนม์|ประวัติผู้วายชนม์/]]'''
: {{เล็กลง|ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์}}
* '''[[/เรื่องที่ 1|ระเด่นลันได/]]'''
: {{เล็กลง|โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|พระมหามนตรี (ทรัพย์)}}}}
: {{เล็กลง|และ คำอธิบาย โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}}}
* '''[[/เรื่องที่ 2|พระมะเหลเถไถ/]]'''
: {{เล็กลง|โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|คุณสุวรรณ}}}}
: {{เล็กลง|และ คำอธิบาย โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}}}
* '''[[/เรื่องที่ 3|อุณรุทร้อยเรื่อง/]]'''
: {{เล็กลง|โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|คุณสุวรรณ}}}}
* '''[[/เรื่องที่ 4|นิราศเดือน/]]'''
: {{เล็กลง|โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)}}}}
: {{เล็กลง|และ คำอธิบาย โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}}}
8,255

การแก้ไข