ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีย่อย:กรมศิลปากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{portal header
| title = {{PAGENAME}}
| parent = สถาบันการเมืองและการบริหารรัฐกิจของประเทศไทย
| parent = รัฐบาลไทย
| class = j
| subclass1 = q
| forcecat =
| sortkey =
| portal = ประเทศไทย
| related_author =
| wikipedia = {{PAGENAME}}
| commons =
| commonscat =
| wikiquote =
| wikinews =
| wiktionary =
| wikibooks =
| wikiversity =
| wikispecies =
| wikivoyage =
| wikidata =
| wikilivres =
| meta =
| shortcut =
| notes =
}}
[[File:Thailand Fine Arts Dept Seal.svg|thumb|เครื่องหมายราชการของ{{PAGENAME}}]]
==งานที่เผยแพร่==
 
===ก===
* {{งร|พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป||2516|มน=}}
 
* {{งร|พุทธชัยมงคล 8|{{al|ขุนประพันธ์เนติวุฒิ}} และ {{al|คำ ศาสนดิลก}}|2504|มน=|ไม่วิกิผู้สร้างสรรค์=yes}}
# {{ลปง|กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ|คุณสุวรรณ|2507}}
* {{งร|วรรณกรรมต่างเรื่อง|{{al|คุณสุวรรณ}}, {{al|พระมหามนตรี (ทรัพย์)}}, {{al|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}, {{al|หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)}}|2505|มน=|ไม่วิกิผู้สร้างสรรค์=yes}}
 
===จ===
 
# {{ลปง|จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวรฯ|เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)|2490|แสดง=จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉะบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง}}
 
===ต===
 
# {{ลปง|ตำนานกฎหมายเมืองไทย และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2493}}
 
===พ===
 
*# {{งรลปง|พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป||2516|มน=}}
# {{ลปง|พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด)||2486}}
*# {{งรลปง|พุทธชัยมงคล 8|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{alลผส|ขุนประพันธ์เนติวุฒิ (ช้อย เอมะพรหม)}} และ {{alลผส|คำ ศาสนดิลก}}|ปี=2504|มน=|ไม่วิกิผู้สร้างสรรค์=yes}}
 
===ร===
 
# {{ลปง|เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี||2487}}
# {{ลปง|เรื่องเมืองพิษณุโลก|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2496}}
# {{ลปง|เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ กับอักขรานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}} และ{{ลสย|ราชบัณฑิตยสถาน}}|ปี=2491}}
 
===ว===
 
*# {{งรลปง|วรรณกรรมต่างเรื่อง|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{alลผส|คุณสุวรรณ}}, {{alลผส|พระมหามนตรี (ทรัพย์)}}, {{alลผส|หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)}}, และ{{ลผส|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}, {{al|หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)}}|ปี=2505|มน=|ไม่วิกิผู้สร้างสรรค์=yes}}
 
[[หมวดหมู่:สถานีย่อย]]
8,255

การแก้ไข