ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีย่อย:กรมศิลปากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
# {{ลปง|ตำนานกฎหมายเมืองไทย และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2493}}
 
===ป===
 
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 15|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|หลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์)}} และ {{ลผส|ขุนสิกขกิจบริหาร (อยู่ มีนะกนิษฐ)}}|ปี=2481|แสดง=ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 15}} {{ลผส|ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๕) - ๒๔๘๑.pdf}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 52 (2482)|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2482||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 52 (2497)|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2497||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52}}
 
===พ===
# {{ลปง|พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป||2516}}
# {{ลปง|พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด)||2486}}
# {{ลปง|พุทธชัยมงคล 8|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|ขุนประพันธ์เนติวุฒิ (ช้อย เอมะพรหม)}} และ {{ลผส|คำ ศาสนดิลก}}|ปี=2504}}
 
===ร===
# {{ลปง|เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี||2487}}
# {{ลปง|เรื่องเมืองพิษณุโลก|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2496}}
# {{ลปง|เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ กับอักขรานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}} และ {{ลสย|ราชบัณฑิตยสถาน}}|ปี=2491}}
 
===ว===
 
# {{ลปง|วรรณกรรมต่างเรื่อง|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|คุณสุวรรณ}}, {{ลผส|พระมหามนตรี (ทรัพย์)}}, {{ลผส|หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)}}, และ {{ลผส|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}|ปี=2505}}
 
[[หมวดหมู่:สถานีย่อย]]
8,255

การแก้ไข