ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีย่อย:กรมศิลปากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| forcecat =
| sortkey =
| portal = สำนักพิมพ์
| shortcut =
| notes =
# {{ลปง|พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์/รัชกาลที่ 5|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2493||พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5}} {{ลฟใน|พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ - ๒๔๙๓ (๑).pdf|พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕ - ๒๔๙๓ (๒).pdf}}
# {{ลปง|พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด)||2486}}
# {{ลปง|พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส|สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน|2485}} {{ลฟใน|พงศาวดาร - ปรมานุชิตฯ - เล่ม ๑ - ๒๔๘๕.pdf|พงศาวดาร - ปรมานุชิตฯ - เล่ม ๒ - ๒๔๘๕.pdf|พงศาวดาร - ปรมานุชิตฯ - เล่ม ๓ - ๒๔๘๕.pdf}}
# {{ลปง|พุทธชัยมงคล 8|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|ขุนประพันธ์เนติวุฒิ (ช้อย เอมะพรหม)}} และ {{ลผส|คำ ศาสนดิลก}}|ปี=2504}}
 
7,576

การแก้ไข