ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีย่อย:กรมศิลปากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
# {{ลปง|ตำนานกฎหมายเมืองไทย และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2493}}
# {{ลปง|ตำนานพระแก้วมรกต||2478}} {{ลฟใน|ตำนานพระแก้วฯ - ๒๔๗๘.pdf}}
 
===ป===
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 52 (2482)|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2482||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 52 (2497)|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2497||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 67|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2480||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67}} {{ลฟใน|ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๖๗) - ๒๔๘๐.pdf}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 68||2481||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 68}} {{ลฟใน|ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๖๘) - ๒๔๘๑.pdf}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 71||2481||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71}} {{ลฟใน|ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๗๑) - ๒๔๘๑.pdf}}
 
===พ===
===ล===
 
# {{ลปง|ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ (2498)|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2498||ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ}}
# {{ลปง|เลิกทาสไนรัชกาลที่ 5||2487}} {{ลฟใน|เลิกทาสในรัชกาลที่ ๕ - ศก - ๒๔๘๗.pdf}}
 
 
# {{ลปง|วรรณกรรมต่างเรื่อง|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|คุณสุวรรณ}}, {{ลผส|พระมหามนตรี (ทรัพย์)}}, {{ลผส|หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)}}, และ {{ลผส|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}|ปี=2505}}
 
===อ===
 
# {{ลปง|เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรีฯ ร.ศ. 117|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2511||เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อเดือนสิงหาคม ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441)}}
 
[[หมวดหมู่:สถานีย่อย]]
7,576

การแก้ไข