ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้สร้างสรรค์:พระมหามนตรี (ทรัพย์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| อธิบาย = พระมหามนตรี ชื่อตัวว่า ทรัพย์ ไม่ทราบปีเกิดปีตาย เป็นบุตรชายคนโตของนายน้อมกับนางอิน และเป็นปู่ของหม่อมเฉื่อยใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] รับราชการและมีชีวิตอยู่ในรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]<ref>ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย. (ม.ป.ป.). ''พระมหามนตรี (ทรัพย์ ยมาภัย)''. สืบค้นจาก [https://www.sac.or.th/databases/thailitdir/cre_det.php?cr_id=125 https://www.sac.or.th/databases/thailitdir/cre_det.php?cr_id=125].</ref> มีผลงานเป็นกวีนิพนธ์หลายเรื่อง ส่วนใหญ่เป็นแนวตลกและเสียดสี
}}
{{สารบัญขวา}}
==งาน==
 
==งานที่เกี่ยวข้อง==
 
* {{งรลปง|บทวิเคราะห์วรรณกรรมยุคศักดินา|จิตร ภูมิศักดิ์|2500}} {{ลฟใน|แสดง=บทบาททางวรรณคดีของพระมหามนตรี|มน=วรรณกรรมศักดินา - จิตร ภูมิศักด์ - ๒๕๑๙.pdf}}
 
==อ้างอิง==
 
{{reflist}}
 
 
{{ลิขสิทธิ์หมดอายุ-ไทย}}
{{ลมท}}
 
[[หมวดหมู่:กวี]]
[[หมวดหมู่:ข้าราชการขุนนาง]]
[[หมวดหมู่:นักเสียดสี]]
[[หมวดหมู่:ผู้สร้างสรรค์ที่เป็นชาวไทย]]
13,624

การแก้ไข