ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวรสารนักบุญมัทธิว"

หน้าที่ถูกสร้างด้วย '1 : 1 หนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อ...'
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย '1 : 1 หนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อ...')
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม