ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำถวายข้าวพระพุทธ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(คำถวายข้าวพระพุทธ)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
(ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า)
 
[[หมวดหมู่:ศาสนพิธี]]
1,141

การแก้ไข