ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซคืออะไร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{เว็บย่อวิกิ|[[WS:WIW]]}}
'''วิกิซอร์ซ''' ''ห้องสมุดเสรี'' คือโครงการหนึ่งของ[[w:มูลนิธิวิกิมีเดีย|มูลนิธิวิกิมีเดีย]]เพื่อสร้างห้องสมุดรวบรวมข้อมูลต้นฉบับ รวมทั้งการแปลข้อมูลต้นฉบับ ที่เป็นเนื้อหาเสรี หน้านี้เป็นการนิยามว่าอะไรคือวิกิซอร์ซ อะไรที่ไม่ใช่วิกิซอร์ซ และสิ่งที่ต่างจากโครงการอื่น เนื้อหาในหน้านี้อธิบายไว้โดยย่อ
 
== สิ่งที่มีได้ในวิกิซอร์ซ ==
* รหัสต้นฉบับของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
* เนื้อหาต้นฉบับที่แต่งหรือประพันธ์ขึ้นเองโดยผู้เขียนวิกิซอร์ซ
 
== สิ่งที่ต่างจากโครงการอื่นของวิกิมีเดีย ==
=== วิกิซอร์ซต่างจากวิกิพีเดียอย่างไร ===
วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม ซึ่งพูดถึงเรื่องทั่วไปอย่างครอบคุลม แต่วิกิซอร์ซเป็นห้องสมุด ซึ่งรวมข้อความต้นฉบับของเรื่องนั้น วิกิพีเดียอาจมีบทความเกี่ยวกับหนังสือหลายเล่ม แต่วิกิซอร์ซมีข้อมูลในหนังสือทั้งเล่ม ทั้งวิกิซอร์ซและวิกิพีเดียอาจมีส่วนของบรรณานุกรมได้
 
=== วิกิซอร์ซต่างจากวิกิตำราอย่างไร ===
วิกิซอร์ซให้ความสำคัญกับการรวบรวมเนื้อหาที่เผยแพร่ไว้ตามที่ต่าง ๆ อาจเรียกได้ว่าวิกิตำราคือห้องสมุดของงานอันเป็นสาธารณะ แต่ไม่รวมเนื้อหาต้นฉบับที่แต่งหรือประพันธ์ขึ้นเองโดยผู้เขียนวิกิซอร์ซ ในขณะที่วิกิตำราเป็นเนื้อหาที่บอกกล่าวและสอนวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยผู้เขียนวิกิตำราเอง (เช่นแนวทางการเรียนการสอน หนังสือตำราในชั้นเรียน)
 
[[หมวดหมู่:นโยบายวิกิซอร์ซ]]
2,096

การแก้ไข