ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:New user message"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
("คุยกับผู้ใช้:New user message" ถูกล็อก: หน้าสำคัญ ([edit=sysop] (ตลอดกาล) [move=sysop] (ตลอดกาล)))
ไม่มีความย่อการแก้ไข
;นี่ไม่ใช่ชื่อบัญชีผู้ใช้ในวิกิซอร์ซ This is not a user page.
;ดูเพิ่มที่ [[w:วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/แจ้งต้อนรับผู้ใช้ใหม่|วิกิพีเดียวิกิซอร์ซ:ศาลาชุมชน/อภิปราย/แจ้งต้อนรับผู้ใช้ใหม่เสนอจัดทำ Welcome message แบบอัตโนมัติ]]