ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ข้อมูลข่าวสารของราชการ-ไทย}}
 
[[หมวดหมู่:สนธิสัญญาซึ่งของประเทศไทยลงนามหรือเป็นภาคี]]
[[หมวดหมู่:สนธิสัญญาของสหราชอาณาจักร]]
10,911

การแก้ไข