ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ก่อนหน้า =
| ถัดไป =
| หมายเหตุ =
}}
{{รุ่น}} {{commonsfs|85%|{{Plain sister | wikipedia = สนธิสัญญาเบาว์ริง | commons = Category:Bowring Treaty}} {{wikipedia|สนธิสัญญาเบาว์ริง}}
{{clear}}
<div id="สธสญ"/>
10,911

การแก้ไข