ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หมายเหตุ =
}}
{{fs|95%|
{{รุ่น}} {{fs|95%|{{Plain sister | wikipedia = สนธิสัญญาเบาว์ริง | commons = Category:Bowring Treaty}}}}
{{Plain sister
| edition = yes
{{รุ่น}} {{fs|95%|{{Plain sister | wikipedia = สนธิสัญญาเบาว์ริง | commons = Category:Bowring Treaty}}}}
| commons = Category:Bowring Treaty
}}
}}
{{clear}}
<div id="สธสญ"/>
10,911

การแก้ไข