Horus

เข้าร่วมเมื่อ 16 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น 1,255 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างหน้าใหม่: พูดคุยกันได้ที่หน้า ผู้ใช้:Horus ครับ)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
พูดคุยกันได้ที่หน้า [[w:ผู้ใช้:Horus|ผู้ใช้:Horus]] ครับ
 
== โน้ต ==
* การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
* การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
1,741

การแก้ไข