ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{clear}}
<div id="สธสญ"/>
{{c|{{fs|85%|{{cl|greypb2|label=สนธิสัญญา}}}}}}
{{PB}}
{{fs|85%|[[#กฎ|ลง]]}}
 
 
<div id="กฎ"/>
{{c|{{fs|85%|{{cl|greypb2|label=กฎตามความในข้อ ๙ แห่งสนธิสัญญา}}}}}}
{{PB}}
{{fs|85%|[[#สธสญ|ขึ้น]] • [[#พิกัด|ลง]]}}
 
<div id="พิกัด"/>
{{c|{{fs|85%|{{cl|greypb2|label=พิกัดภาษีตามความในข้อ ๘ แห่งสนธิสัญญา}}}}}}
{{PB}}
{{fs|85%|[[#กฎ|ขึ้น]]}}
10,911

การแก้ไข