ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงศาวดารเมืองหัวพันห้าทั้งหก"

ที่ตั้งกองทัพณเมืองซ่อน
ณวัน ๕๖ ค่ำ ปีจออัฐ ๑๒๔๘
 
 
ท้าวพล กรมการท้าวขุนในเมืองสบแอด, เชียงค้อ ให้ถ้อยคำว่า เดิมบ้านเมืองก็เปนศุขเรียบร้อย หามีโจรผู้ร้ายไม่ สืบมาแต่ปู่แลบิดามาช้านาน.
ผู้ใช้นิรนาม