ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำนำประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๒"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Phra Ritthiranachakra (Krap Gosayodhin)|thumb|center|<p align=right>(ผ.ท.บ.)</p><br/><center>นายพันโท พระฤทธิรณจักร์ (กรับ โฆษะโยธิน)<br/>ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ,ศ, ๒๔๖๔<br/>อายุ ๓๘ ปี</center>]]
 
=== คำนำ ==
นางนกแก้ว ฤทธิรณจักร จะทำการปลงศพนายพันโท พระฤทธิรณจักร (กรับ โฆษะโยธิน) ราชองครักษ์ สามี ปรารถนาจะพิมพ์หนังสือเปนของแจกในการกุศลสักเรื่อง ๑ มอบธุระให้สามเณร บุญยัง เพ็ชรประไพ ผู้เปนหลาน มาแจ้งความณหอพระสมุดวชิรญาณ สำหรับพระนคร ขอให้กรรมการช่วยเลือกเรื่องหนังสือในหอพระสมุด ฯ ให้ ข้าพเจ้าจึงเลือกหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๒ อันเปน เรื่องพงศาวดารเมืองหัวพันห้าทั้งหก ให้นางนกแก้ว ฤทธิรณจักร พิมพ์ตามประสงค์
 
ผู้ใช้นิรนาม