ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงศาวดารเมืองหัวพันห้าทั้งหก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ที่ ๒ เรื่องเมืองซำเหนือ ==
 
<p align=right>
ที่ตั้งกองทัพ ณ เมืองซ่อน.
'''ที่ตั้งกองทัพณเมืองซ่อน'''<br />
ณวัน {{จันทรคติ|วัน= |ขึ้น=๕|เดือน=๑๑}} ค่ำ ปีจออัฐศก<sup>๑๘</sup> ๑๒๔๘
</p>
 
ข้าพเจ้าท้าวเมืองท้างบุญในเมืองซำเหนือให้ถ้อยคำว่า
ผู้ใช้นิรนาม