ผู้สร้างสรรค์:ออสการ์ โอฟลาเฮอร์ที วิลส์ ไวลด์ – ภาษาอื่น ๆ