ผู้สร้างสรรค์:แอมโบรส กวินเน็ตต์ เบียร์ซ – ภาษาอื่น ๆ