หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน/พิกัดอากอรแลสมภักษร – ภาษาอื่น ๆ