พูดคุย:ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 6 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2482

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่
ข้อมูลเกี่ยวกับงานชิ้นนี้
ที่มา "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ ๖ เรื่อง ทำนองและเนื้อร้องเพลงชาติ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๒". (๒๔๘๒, ๑๐ ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๕๖. หน้า ๒๖๕๓.
รุ่น
ผู้สร้างสรรค์ Horus
ผู้สอบทาน Horus
คุณภาพเนื้อหา 100%.svg100%: เสร็จสมบูรณ์ดี
หมายเหตุ เขียนสะกดคำตามต้นฉบับ
กลับไปที่หน้า "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 6 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2482"