วิกิซอร์ซ:ผู้ดูแลระบบสิทธิ์แต่งตั้ง

ผู้ดูแลระบบสิทธิ์แต่งตั้ง (Bureaucrats) หมายถึงผู้ดูแลระบบของวิกิซอร์ซ ที่มีความสามารถดังนี้ เพิ่มเติมจากความสามารถอื่นของผู้ดูแลระบบ:

ดูเพิ่ม