วิกิซอร์ซ:เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

หน้านี้อธิบายหลักการคร่าวๆ ในการเขียนงานในวิกิซอร์ซ สำหรับบทความหลัก ดูเพิ่มเติมที่ วิกิซอร์ซ:ลิขสิทธิ์

ทำไมต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แก้ไข

หน้านี้กล่าวคร่าวๆ เกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่ควรคัดลอกบทความ

  1. เคารพ วิกิซอร์ซให้ความสำคัญในการเคารพผลงาน และเจ้าของงาน
  2. ลิขสิทธิ์ของผู้เขียนเดิม การคัดลอกงานคนอื่นมาใช้ เหมือนกับการนำผลงานคนอื่นมาใช้โดยที่เราไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้เขียนเดิม แทนที่เราจะคัดลอกงานคนอื่นมา เรานำบทความนั้นมาเขียนใหม่ ในคำพูดของเรา ใช้ความสามารถในการเขียนของเรา สรุปเป็นคำพูดใหม่ และอาจจะอ้างอิงถึงงานเดิม ในส่วนของข้อเท็จจริง
  3. ลิขสิทธิ์ของวิกิซอร์ซ ตามนโยบาย ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ถึงแม้ว่าจะทำให้วิกิซอร์ซมีบทความเพิ่มมากขึ้น แต่ทำให้คุณภาพวิกิซอร์ซลดลง ซึ่งบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าตรวจพบจะถูกลบทันที
  4. ชื่อเสียง ทั้งชื่อเสียงของวิกิซอร์ซเอง และชื่อเสียงของผู้เขียน คงไม่มีใครอยากได้ชื่อว่า ลอกงานคนอื่น
  5. ความน่าเชื่อถือ บทความในเว็บไซต์หลายๆ เว็บไซต์ที่มีการคัดลอกกันต่อๆ กันมา มักจะขาดแหล่งอ้างอิง ซึ่งทำให้ความน่าเชื่อถือในบทความลดลงไป แทนที่เราจะคัดลอกต่อมา เรามาค้นคว้าหาข้อมูลจริงจะทำให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
  6. คงไม่มีใครอยากลอกงานคนอื่น หรือถูกคนอื่นลอกงาน แทนที่จะมาลอกงาน เรามาเผยแพร่อย่างเสรี ดีกว่า ลองอ่านที่ ลิขสิทธิ์ GFDL สำหรับลิขสิทธิ์การเผยแพร่งานอย่างอิสระ

วิธีเขียนงาน ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์แก้ไข

กรณีพิเศษแก้ไข

สำหรับบทสวดมนต์ พระไตรปิฎก ตลอดจนพระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์อัลกุรอาน กฤษฎีกา พระราชบัญญัติ จนถึงกฏหมายตราสามดวง ต่าง ๆ ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้ทุกคนสร้างบทความเกี่ยวกับทางศาสนาและทางกฏหมายอีกด้วย

เรียบเรียงประโยค และคำพูดใหม่แก้ไข

คุณไม่ต้องเรียบเรียงประโยค และ คำพูดใหม่ หากเป็นกรณีพิเศษที่กล่าวข้างต้น หากไม่ได้เป็นตามข้างบนแล้วไซร้ กรุณาอ่านข้างล่างนี้

ก่อนอื่น ต้องเป็นงานเขียนที่ผู้เขียนเสียชีวิตไปมากกว่า 100 ปีแล้ว ถึงสามารถคัดลอกมาทั้งหมดได้ มิฉะนั้นจะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการนำประโยคที่มีการเขียนไว้แล้ว มาจัดเรียงรูปแบบใหม่ เปลี่ยนคำศัพท์ ตำแหน่งคำ และหน้าที่คำ ซึ่งทำให้ประโยคที่ออกมาใหม่ มีความสวยงามมากขึ้นและยังไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของเดิม แต่คงเดิมถึงข้อเท็จจริงในบทความเดิม ที่สำคัญอย่าลืมที่จะใส่แหล่งอ้างอิง เพื่อเป็นการเคารพผลงานของผู้เขียนเดิม และให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบ และอ้างอิงความถูกต้องได้

ตัวอย่าง

ประวัติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ต้นฉบับ ในปี พ.ศ. 2474 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเริ่มก่อสร้าง โดยคำร้องขอของมิซซังคาทอลิกไทย ผ่านทางคณะชีอุร์สุลิน ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 โดยมีการสำรวจพื้นที่โดยเจ้าคณะโรงเรียนมาแตร์เดอี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกัน โรงเรียนเรยีนาเริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2472 และสร้างเสร็จต้นปี พ.ศ. 2475 โดยลักษณะอาคารในช่วงแรก มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล ยาว 86 เมตร กว้าง 9 เมตร โดยมี ห้องนอนนักเรียนประจำ ห้องน้ำ ห้องอาหาร และ ห้องประชุม
นำมาเรียบเรียงใหม่
 
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
โรงเรียนเรยีนาเชรีวิทยาลัยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2474 โดยอธิการเจ้าคณะโรงเรียนมาแตร์เดอีเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ตามความต้องการของมิซซังคาทอลิกไทย ภายใต้คำร้องขอผ่านทางคณะชีอุร์สุลินที่กรุงโรม จากปี พ.ศ. 2472 โรงเรียนเรยีนา ได้ก่อสร้าง ตึกรูปตัวแอล ยาว 86 เมตร กว้าง 9 เมตร ประกอบไปด้วย ห้องนอนนักเรียนประจำ ห้องอาหาร ห้องประชุม และห้องน้ำ โดยแล้วเสร็จต้นปี พ.ศ. 2475
 
ละเมิดลิขสิทธิ์อยู่
ในปี 2474 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้เริ่มก่อสร้าง โดยคำร้องขอของมิซซังคาทอลิกประเทศไทย ผ่านทางคณะชีอุร์สุลิน ณ เมืองโรม ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 โดยมีการสำรวจพื้นที่โดยเจ้าคณะโรงเรียนมาแตร์เดอี ในกรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกัน โรงเรียนเรยีนาเริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2472 และสร้างเสร็จต้นปี พ.ศ. 2475 โดยลักษณะอาคารในช่วงแรก มีลักษณะเป็นรูปตัว L ยาว 86 เมตร กว้าง 9 เมตร โดยมี ห้องนอนนักเรียนประจำ ห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องประชุม

แปลจากภาษาอื่นแก้ไข

เนื่องจากว่างานเขียนต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอื่น ไม่สามารถนำมาแปลโดยตรงได้ เนื่องจากว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ยกเว้นผลงานที่ผู้เขียนเสียชีวิตไปมากกว่า 100 ปี แล้วเท่านั้น จึงมีอิสระที่จะแก้ไขดัดแปลงเสรี นอกจากนี้ หากคุณพบฉบับภาษาไทยจากการแปลของสำนักพิมพ์ใด ๆ ก็ตาม กรุณาห้ามแปลเด็ดขาด เพราะว่าคนแปลจดลิขสิทธิ์เอาไว้ ฉะนั้นต้องเรียบเรียงประโยคและคำพูดใหม่หมดจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

หากไม่ได้ทำตามกรณีดังกล่าว ต้องเป็นกรณีพิเศษตามที่กล่าวไว้ข้างบนหน้า มิฉะนั้นสิ่งที่คุณทำ จะโดนลบภายใน 7 วันหลังจากที่ตรวจพบ และไม่มีการเคลื่อนไหว

คำถามที่ถามบ่อยแก้ไข

  • ถาม: แล้วถ้าเกิดเราคัดลอกภาษาอังกฤษมาทั้งหมดหล่ะ ?
    • ตอบ: วิกิซอร์ซแห่งนี้เป็นภาษาไทย จะเป็นการดีมากหากคุณไปที่ วิกิซอร์ซฉบับภาษาอังกฤษ แล้วเขียนลงที่นั่น ในกรณีนี้หมายความว่า เฉพาะนักเขียนเสียชีวิตไป 100 ปีหรือมากกว่านั้นเท่านั้น หากคุณมีความต้องการที่จะแปล เราก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง
  • ถาม: แล้วเรื่องรูปละ ถ้าไม่คัดลอกรูปมาใช้ ก็จะไม่มีรูปเลย พวกรูปจากหนังสือต่างๆ