สถานีย่อย:รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2494

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2494
รัฐประหารเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 โดยคณะทหารที่เรียกตนว่า คณะบริหารประเทศชั่วคราว ซึ่งยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มีจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยอ้างภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ แล้วเชิญจอมพล แปลก กลับเป็นนายกรัฐมนตรีดังเดิม ทำให้เชื่อกันว่า เป็น รัฐประหารตนเอง ของจอมพล แปลก รัฐประหารครั้งนี้ทำให้จอมพล แปลก เป็นนายกรัฐมนตรีไปจนถูกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ล้มล้างด้วยรัฐประหารใน พ.ศ. 2500

งานตามลำดับเวลาแก้ไข

การยึดอำนาจแก้ไข

รัฐธรรมนูญแก้ไข

การบริหารประเทศแก้ไข

การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแก้ไข

นิรโทษกรรมแก้ไข

การออกกฎหมายว่าด้วยสถานฉุกเฉินแก้ไข

การควบคุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แก้ไข

การออกกฎหมายว่าด้วยคอมมิวนิสต์แก้ไข

 
20 กันยายน 2499 — สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการฯ ต่อสภาผู้แทนราษฎร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

การสำเร็จราชการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯแก้ไข

การประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาแก้ไข

การออกกฎหมายเกี่ยวกับกบฏแก้ไข

การเลือกตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2500แก้ไข

รัฐประหารของจอมพล สฤษดิ์แก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

คำปราศัยในโอกาสปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข