สถานีย่อย:วรรณกรรมจีน

นางเตียวเสียน ตัวละครจาก สามก๊ก วาดโดยเหม เวชกร

แก้ไข

 1. ซ้องกั๋ง, โดย ชือ ไน่อัน, แปลโดย ไม่ปรากฏ (2514) (ต้นฉบับ: 1, 2)
 2. ซิยิ่นกุ้ย, โดย ไม่ปรากฏ, แปลโดย ไม่ปรากฏ (2511) (เริ่มดัชนี)
 3. ซุยถัง, โดย ไม่ปรากฏ, แปลโดย จีนบั้นกิม และจีนเพง, ตรวจแก้โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (จี่ อินฺทสโร) (2510) (ต้นฉบับ: 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 4. ไซอิ๋ว, โดย อู๋ เฉิงเอิน, แปลโดย ติ่น (2449) (ต้นฉบับ: 1, 2, 3, 4, 5)
 5. ไซ่ฮั่น, โดย จงชานจฺวีชื่อ, แปลโดย สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ (2508) (เริ่มดัชนี)

แก้ไข

 1. ตำนานโป๊ยเซียน, โดย อู๋ หยวนไท่, แปลโดย ตัน เซี่ยมหมิน (2474) (เริ่มดัชนี)

แก้ไข

 1. บูเช็กเทียน, โดย ไม่ปรากฏ, แปลโดย คณะหนังสือพิมพ์สยาม (2522) (เริ่มดัชนี)
 2. บ้วนฮ่วยเหลา, โดย หลี อฺวี่ถัง, แปลโดย ไม่ปรากฏ (2513) (ต้นฉบับ: 1, 2)

แก้ไข

 1. เปาบุ้นจิ้น, โดย ไม่ปรากฏ, แปลโดย ไม่ปรากฏ (2509) (เริ่มดัชนี)
 2. เปาเล่งถูกงอั้น, โดย อัน ยฺวี่ฉือ, แปลโดย หยอง (2538) (เริ่มดัชนี)

แก้ไข

 1. เลียดก๊กเอ๋า, โดย ไม่ปรากฏ, แปลโดย ไม่ปรากฏ (2458) (เริ่มดัชนี)

แก้ไข

 1. ส้วยถัง, โดย ฉู่ เหรินโฮ่ว, แปลโดย ไม่ปรากฏ (2509) (ต้นฉบับ: 1, 2)
 2. สามก๊ก, โดย หลัว กวั้นจง, แปลโดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน) (2449) (ต้นฉบับ)
 3. สามก๊กอิ๋น, โดย จุ้ยเยฺว่ชานเหริน, แปลโดย ไม่ปรากฏ (2515)
 4. เสาปัก, โดย ไม่ปรากฏ, แปลโดย ไม่ปรากฏ (2424) (เริ่มดัชนี)

แก้ไข

 1. โหงวโฮ้วเพ่งไซร, โดย หลี อฺวี่ถัง, แปลโดย ไม่ปรากฏ (247-) (เริ่มดัชนี)
 2. โหงวโฮ้วเพงหนำ, โดย หลี อฺวี่ถัง, แปลโดย จีนโต (2513) (เริ่มดัชนี)