สถานีย่อย:สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เดิมคือ กรมพระคลังข้างที่, สำนักงานพระคลังข้างที่, และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามลำดับ
เครื่องหมายของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

กฎหมายแก้ไข

  1. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479ดัชนี
  2. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560ดัชนี
  3. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561ดัชนี

เอกสารทางการแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข