หน้า:คำพิพากษาฯ รัชกาลที่ 8 - ๒๔๙๘.pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
คำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
พร้อมด้วยคำแถลงของพนักงานอัยยการ โจทก์
ความอาญา
คดีประทุษฐร้ายต่อพระองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘
บรรณาการ
ในงานทำบุญอายุครบ ๕ รอบ
หม่อมราชวงศ์ บุญรับ พินิจชนคดี
๑๐ มกราคม ๒๔๙๘