หน้า:คำพิพากษาฯ รัชกาลที่ 8 - ๒๔๙๘.pdf/726

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
พิมพ์ที่สำนักพิมพ์ชัยฤทธิ์ อาคาร ๖ ถนนราชดำเนิน
นายสมบุญ แย้มกลีบบัว ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๔๙๘