หน้า:จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
ตราของกรมศิลปากร
ตราของกรมศิลปากร
จดหมายเหตุ
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร
ฉะบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง
บุตรและธิดาพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ
มหาเสวกโท พระยาอุไทยธรรม (หรุ่น วัชโรทัย)
และ
คุณหญิงอุไทยธรรม (หลี วัชโรทัย)
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐