หน้า:จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf/41

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
  • พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร
  • นายสนั่น บุณยศิริพันธุ์ เจ้าของ ผู้พิมพ์
  • ผู้โฆษณา ๒๔/๑/๙๐