หน้า:ฉวยอำนาจ.pdf/3

หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
-

"ฉวยอำนาจ!"

ลครพูดองก์เดียว

โดย

ศรีอยุธยา

มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ