หน้า:ตั๋วช้าง.pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
-๒-
๑.๕ พันตำรวจโท ธรรมปพน ชาวกำแพง รองผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
๑.๖ พันตำรวจโท ภาดล จันทร์ดอน รองผู้กำกับการ ๖ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
๑.๗ พันตำรวจโท วัชรพันธ์ ศิริพากย์ รองผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๑.๘ พันตำรวจโท อมรชัย ลีลาขจรจิตร รองผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการสนับสนุนคดีเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๑.๙ พันตำรวจโท เชษฐ์พันธ์ กิติเจริญศักดิ์ รองผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๑.๑๐ พันตำรวจโท กึกก้อง ดิศวัฒน์ รองผู้กำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ ๖ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
๑.๑๑ พันตำรวจโท ปิยรัช สุภารัตน์ รองผู้กำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
/๑.๑๒ พันตำรวจโท...