หน้า:ตำนานฯ สามก๊ก - ดำรง - ๒๔๗๑ b.pdf/65

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
๑ บังทอง ๒ ชีซี ๓ ขงเบ้ง