หน้า:ตำนานฯ สามก๊ก - ดำรง - ๒๔๗๑ b.pdf/67

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
๑ เตียวสง ๒ เล่าเจี้ยง ๓ หวดเจ้ง