หน้า:ตำนานฯ สามก๊ก - ดำรง - ๒๔๗๑ b.pdf/68

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
๑ อองเป๋ง ๒ เงียมหงัน ๓ เกียงอุย ๔ ม้าเจ๊ก