หน้า:ตำนานฯ สามก๊ก - ดำรง - ๒๔๗๑ b.pdf/69

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
๑ เตียวเปา ๒ เบ้งเฮ็ก ๓ เลียวฮัว ๔ กวนหิน