หน้า:ตำนานฯ สามก๊ก - ดำรง - ๒๔๗๑ b.pdf/78

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
๑ บังเต็ก ๒ เตียวเลี้ยว ๓ โจจิ๋น ๔ อีกิ๋ม ๕ แฮหัวเอี๋ยน