หน้า:ตำนานฯ สามก๊ก - ดำรง - ๒๔๗๑ b.pdf/82

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
๑ เตงงาย ๒ สุมาเจียว ๓ สุมาเอี๋ยน ๔ สุมาอี้
๕ สุมาสู ๖ จงโฮย