หน้า:ตำนานเงินตรา - ดำรง - ๒๔๗๔.pdf/3

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
  • พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมาวดี
  • (กรมหลวงสมรรัตนศิริเชษฐ์)
  • พระรูปฉายเมื่อโสกันต์ในรัชชกาลที่ ๔ ปีจอ พ.ศ. ๒๔๐๕