หน้า:ตำรากาฬโรค - แมกฟาแลนด์ - ๒๔๕๓.pdf/13

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๐

เว้นของโรคนี้ได้ จึ่งมีพงษาวดารรับรองในข้อนี้ว่า ในเมืองฮองกงและตำบลอื่นแห่งประเทศจีนในส่วนใดแห่งเมืองไหน ๆ ที่หมั่นเก็บชำระของโสโครก รักษาความสอาดโดยหมดจด เปิดให้อากาศพัดได้สดวก แดดส่องได้ดี ในตำบลเช่นนี้ รับรองเปนแน่ได้ว่า ไม่มีกาฬโรคเกิดเลย แต่จะข้ามถนนไปเข้าสู่หลังคาเรือนหนนทึบที่ชาวเมืองอยู่กันยัดเยียด ประกอบไปด้วยความชุ่มชื้นอากาศอ้าว ที่เช่นนี้เปนที่ให้เกิดผลของโรคนี้ ย่อมสำแดงชนิดแห่งถิ่นถานที่ซึ่งเลี้ยงเชื้อเหล่านี้ไว้.

ย่อมจะมีปัณหาถามว่า เชื้อนี้เจืออาหารและเครื่องบริโภคเข้าสู่ลำไส้ได้หรือไม่ ในสมัยนี้รู้กันโดยแน่ว่า เชื้อโรคนี้เจืออาหารและเครื่องบริโภคได้ ข้อนี้รับรองโดยการชัณสูตร์ คือ เนื้อของสัตว์ที่ตายด้วยโรคนี้ นำมาป้อนสัตว์อื่น ตัวอื่นนั้น พอได้เวลาสมควร ก็แสดงสรรพอาการแห่งกาฬโรค แล้วตายเพราะโรคนี้ ข้อนี้เปนพยาน ถึงกระนั้น มหานักปราชญ์แพทย์