หน้า:ตำรากาฬโรค - แมกฟาแลนด์ - ๒๔๕๓.pdf/5

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

 ความอักเสบจัดตามเนื้อกล้ามหยาดมันและพังผิดต่าง ๆ กระทำให้เกิดฝีหัวใหญ่หรือฝีฝักบัว ในที่เกิดฝีเหล่านี้ปรากฎอักเสบจัด ความร้อนสูง กำลังกายพับเพียบเร็ว.

 มีอาการโลหิตรั่ว เปนแผลช้ำตามผิวหนังด้วยเส้นโลหิตขาดด้วยความอักเสบจัด ให้พึงเข้าใจว่า อาการเหล่านี้รวดเร็วยิ่งนัก เปนที่น่าหวาดเสียวเหลือเกิน.

เรื่องพงษาวดารแรกเดิมของโรคนี้อันเปนที่เชื่อถือได้นั้นว่า โรคนี้มีปรากฎขึ้นในราวคฤศต์ศักราชปีที่ ๒๐๐ บางแห่งกล่าวว่า สามารถมีก่อนนี้อีก แต่พงษาวดารเช่นนั้นบกพร่องไม่เปนที่เชื่อได้.

ต่อมาในราวปีที่ ๑๔๐๐ โรคนี้ปรากฎขึ้นโดยรุงแรงในประเทศยุโรป ทำลายชีวิตพลเมืองในประเทศนั้น ๆ เกือบคน ๑ ใน ๔ คน เกิดทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งธุระการหาเลี้ยงชีพกันใหญ่ ต่อมาในคฤศต์ศักราชปีที่ ๑๖๖๕ เกิดโรคห่าใหญ่นี้ในกรุงลอนดอน ทราบได้