หน้า:ทำเนียบนาม (๓) - ๒๔๖๕.pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
  • มหาเสวกโท เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  • (ชุ่ม อภัยวงศ)
  • ปจ, ปช, ปม, รัตน วปร๓, รจพ,