หน้า:ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่องระเบียบทรงผม 2563.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เรื่อง ระเบียบทรงผมของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ระเบียบทรงผมนักเรียนชาย

๑.๑ นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้

๑.๒ กรณีไว้ผมสั้น ให้เป็นผมทรงนักเรียน

๑.๓ กรณีไว้ผมยาว ให้เป็นผมรองทรงสูง ด้านหน้าและด้านบนยาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ด้านหลังยาวไม่เกินตีนผม โดยตัดแต่งทรงผมให้มีความเรียบร้อย

๑.๔ นักเรียนชาย ห้ามปฏิบัติตน ดังนี้

 (๑) ดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

 (๒) ไว้จอน หนวด หรือเครา

 (๓) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม เช่น หวีผมแสกกลาง หวีผมเสย ใส่น้ำมันหรือเจล ตัดสกินเฮด ตัดทรงหัวแหลม การกันแต่งทรงผม การตัดแต่งหรือจัดทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

๑.๕ นักศึกษาวิชาทหาร ให้ตัดผมตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน

๒. ระเบียบทรงผมนักเรียนหญิง

๒.๑ นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้

๒.๒ กรณีไว้ผมสั้น ปลายผมต้องยาวเสมอกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ถ้าผมยาวประบ่า ต้องรวบผมตึงให้เรียบร้อยตามข้อ ๒.๓

๒.๓ กรณีไว้ผมยาว ความยาวของผมไม่เกินกึ่งกลางหลัง ต้องรวบผมตึงให้เรียบร้อยในระดับทัดดอกไม้ โดยใช้ยางรัดผมสีดำ และริบบิ้นผูกผมที่รวบไว้ด้านหลังศีรษะ ริบบิ้นสีขาว มีเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย ความกว้างไม่เกิน ๑ นิ้ว หรือใช้ริบบิ้นสีขาวของโรงเรียน ห้ามใช้โบสำเร็จรูป สายรัดผ้า หรือกำมะหยี่ทุกสี

๒.๔ นักเรียนหญิง ห้ามปฏิบัติตน ดังนี้

 (๑) ดัดผม ซอยผม สไลด์ผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

 (๒) ติดเครื่องประดับทุกชนิดที่ผม

 (๓) ผูกโบตรงกลางศีรษะด้านบน หรือติดกิ๊บขนาดใหญ่ เกล้ามวยผม หรือถักเปีย

 (๔) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม เช่น การไว้ผมม้า การตัดแต่ง หรือจัดทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

  • สุชีพ บุญวงษ์
  • (นายสุชีพ บุญวงษ์)
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย