หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๒) - ๒๔๖๒.pdf/4

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
  • นางแข วิรัชเวชกิจ
  • เกิดเมื่อวันสุกร์ เดือน ๑๐ ปีฉลู ตรงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๐๘
  • ถึงแก่กรรมวันพุฒ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ ตรงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
  • อายุ ๕๕ ปี