หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑) - ๒๔๕๗.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ตราของราชบัณฑิตยสภา
โบราณคดีสโมสร
โบราณคดีสโมสร

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑

สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา สมเด็จพระมาตุฉา
มีรับสั่งให้กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณรวบรวมพิมพ์
เมื่อทรงบำเพ็ญกุศลในงานศพหม่อมเจ้าดนัยวรนุช ท.จ,

พ.ศ. ๒๔๕๗

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทย ณสพานยศเส
กรุงเทพฯ