หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๓) - ๒๔๗๓.pdf/20

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๒

นายจันทองแลแขกมีชื่อลงไปรักษาค่ายปากน้ำเมืองตานี ไม่ให้กองทัพไทยเข้ามาในเมืองตานีได้ จะขอปืนใหญ่น้อย กระสุนดินดำ เสบียงอาหาร กับเรือปากห้าศอกสักลำหนึ่ง ถ้านายจันทองยิงเรือกองทัพไทยจมลง นายจันทองจะได้ลงเรือไปจับเอาพวกกองทัพไทยโดยง่าย พระยาตานีก็เห็นด้วย จึงจัดเสบียงอาหาร กระสุนดินดำ เรือใหญ่ลำหนึ่ง ไปส่งให้นายจันทองที่ค่ายบางน้ำจืด นายจันทอง เพื่อนนายจันทอง จัดแจงเรือพร้อมแล้ว เพลากลางคืน นายจันทอง เพื่อนนายจันทอง ลอดเข้าไปในเมืองตานี ขึ้นไปเรือน ขนเข้าของแลบุตรภรรยาลงเรือมาทอดอยู่ที่ค่ายปากน้ำ เพลาเช้า นายจัน ทอง เพื่อนนายจันทอง แต่งตัวเปนภาษาไทยออกเรือยกธงเข้ามาใกล้เรือกองทัพไทย นายจันทองร้องบอกเรือกองทัพไทยว่า ให้ยิงปืนเถิด พวกแขกในเมืองตานีจัดแจงจะพาบุตรภรรยาหนีอยู่แล้ว พวกญวนกองทัพไทย[1] เรียกให้นายจันทองแอบเรือเข้า จะได้สืบข่าวราชการ นายจันทองบอกความว่า พระสงขลาแต่งให้มาสืบราชการเมืองตานี ได้ความแล้ว จะช้าอยู่ไม่ได้ จะเร่งรีบกลับไป นายจันทองก็แจวเรือมาเมืองสงขลา สักครู่หนึ่ง พวกเรือกองทัพไทยยิงปืนใหญ่ พวกแขกในค่ายยิงปืนใหญ่รับนัดหนึ่ง พวกแขกออกจากค่ายเข้าเมืองตานี แขกในเมืองแตกตื่น พาอพยพออกจากเมืองเปนอันมาก พวกญวนกองทัพไทยเห็นแขกทิ้งเสียค่าย กองทัพไทยลงสำปั้นขึ้นบนตลิ่งเข้าอยู่ใน


  1. ญวนนี้ คือ พวกองเชียงสือที่เข้ามาพึ่งพระบารมี