หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๖๑) - ๒๔๗๙.pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราของกรมศิลปากร (ระยะแรก)
ตราของกรมศิลปากร (ระยะแรก)
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๑

พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ
นางชื่อ ราชพินิจจัย
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๙
ณ เมรุเชิงบรมบรรพตวัดสระเกศ.