หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/46

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Latthi Thamniam (vol 21, p 46).jpg
เครื่องโต๊ะตั้งประดับในงาน