หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/47

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Latthi Thamniam (vol 21, p 47).jpg
คูแวรเนอรเยเนราลกับเรสิดังต์สุเปริเยอรไปช่วยงานราชาภิเษก